Scheuren in muur

Scheuren in muur

Scheuren in muur
Scheurende muren zijn ontsierend en kunnen tekenen zijn dat er constructief iets goed fout zit alhoewel het zeker niet direct nodig is direct in paniek te raken. We kennen twee soorten scheuren:

  • Zet- of stabiele scheuren, deze ontstaan in de eerste jaren na de bouw van een woning en zijn na die tijd eenvoudig te repareren.
  • Constructieve- of instabiele scheuren. Deze stoppen niet en leiden tot opdeling van muren en verzakkingen van het gebouw.

Een muurscheur geeft vanaf het begin al zelf het probleem aan met zijn richting en breedte. De zetting of verzakking komt van de richting waar de scheur het meest open staat.

Zetscheuren herstellen
Zetscheuren worden ook wel cosmetische scheuren genoemd en tref je zowel in binnen- als buitenmuren aan. Iedereen die wel een in een nieuw opgeleverd huis heeft gewoond weet dat de eerste jaren het tegelwerk kleine haarscheurtjes gaat vertonen. Wanneer deze kleine scheurtjes op den duur niet groter of wijder meer worden is de tijd aangebroken om ze te repareren. Bij zetscheuren is een oppervlaktereparatie met plamuur vaak voldoende. Haarscheurtjes in buitenmuren doet men vaak niet eens wat aan omdat het reparatiemateriaal meer de aandacht trekt dan de scheur.

Constructieve scheuren herstellen
Hierbij spreken we van trekspanningen op de muur die serieuze verzakkingen van het gebouw in de hand kunnen werken. Repareren heeft geen zin zolang je niet de oorzaak behandelt. Zijn er verzakkingen in de bodem, problemen met de fundering of is er ergens een constructiefout gemaakt? Pas wanneer de oorzaak verholpen is komt het repareren aan bod. Diepe scheuren krab je helemaal uit, breng eventueel lijmankers aan en herstel de voeg. Wanneer ook de stenen zelf gescheurd zijn is het vaak nodig een compleet stuk muur te vervangen.